Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse pr. 19. november2016.

Formand Finn Hermansen (Sekretariat og projektleder)
Næstformand Helle Levisen (Sekretær og booking)
Bestyrelsesmedlem Anne Svendsen (Intern Logistik)
Bestyrelsesmedlem Sven Erik Hauberg (Havnefoged og musik)
Bestyrelsesmedlem Lis Hermansen (Kasserer)
Bestyrelsesmedlem Susanne Reinholm (Kreativ)

Suppleanter:

1. suppleant Richard Jensen (Marketing)
2. Suppleant Mogens Jelstrup Hansen

Uden for bestyrelsen:

Revisor Jette Steinmeier
Revisorsuppleant Benny Svendsen
Pladsforvalter Jan Jacobsen