Hajkutter Festival & Regatta 2019

Efter generalforsamlingen den 17. november 2018 er der blevet valgt en ny bestyrelse, som ser således ud:

Helle Levisen - Formand
Anne Svendsen - Næstformand
Lis Hermansen - Kasserer
Susanne Winther Nielsen - Sekretær
Sven Erik Hauberg - Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:
Richard Jensen
Majbritt Harwitz Hansen

Vi siger tak til tidligere formand Finn Hermansen for det store arbejde gennem årene.

Side billeder: