Tak for i år!

Tak for i år - og på gensyn til 10 års jubilæums
Hajkutter Festival & Regatta, 4. - 8. august 2018.

9. Hajkutter Festival og Regatta 2017 blev endnu et succes arrangement
med 17 deltagende hajkuttere plus 6-8 andre traditionsskibe. Heriblandt SAR skib fra
Tyskland og vor egen Pilot fra Geser. Omkring 6000 besøgende glædede os med deres besøg
over de godt fire dage.
Arrngementet var begunstiget af flot vejr, der bød på både blæst og lune
sommeratener. Dansk sommervejr som vi og hajkutterne bedst kan lide det.

Fra arrangørside vil vi gerne rette en varm tak til de 50 sponsorer som trofast
bakker op om Sydhavsøernes største tilbagevendende maritime begivenhed.
Også en varm tak til alle vore hjælpere, der har slidt som bæster for at alt kunne
blive klart til tiden - og da det hele skulle pakkes sammen igen.
Tak til Guldborgsund og Lolland Kommuner for jeres støtte og support.
Og en kæmpe tak til alle hajkuttere, deres besætninger samt øvrige traditionsskibe,
der næsten hvert år kæmper mod vejrguderne for at nå frem i tide. Og klarer det.
Uden alle jer og jeres støtte var et så stort arrangement ikke muligt.

Bestyrelsen for foreningen Nysted Hajkutter Regatta.

Side billeder: