God jul og godt nytår!
Nyhedsinformation Jubilæum 2018

Kære medlemmer, leverandører, aktører og interesserede!

Nu hvor 2017 er ved at rinde ud, vil vi gerne fortælle lidt om hvad vi har syslet med i bestyrelsen siden august måned.

Som alle vel er klar over kan foreningen fejre sit 10 års jubilæum i 2018 - og det er lige netop hvad vi har i sinde.
Derfor har vi brugt efterårsmånederne på at klarlægge en række forhold, afholde møder internt, med Hanse Sail/Baltic Sail og Guldborgsund Kommune. Dette har resulteret i at vi i 2018 afvikler vort hidtil største hajkutter arrangement, der ikke blot består af Hajkutter Festival & Regatta, men hele fire events. Samtidigt.

Kort fortalt drejer det sig om følgende:
1: Hajkutter festival & Regatta, 4. - 8. august. Havnen i Nysted.

2: International konference: “Traditional ships in European waters - best practice of operation and preservation”
3. - 5. august. Afholdes i Nysted.

3: Baltic Singing & Dancing Day(s). Sang, musik og dans udført af forskellige grupper fra hele Østersøområdet.
4. - 5. august. Havnen i Nysted.

4: Baltic Sail Nations Cup. International kapsejlads for moderne både (Matchrace) i Nysted Nor. 3. - 5. august.
Havnen i Nysted. Base: Nysted Sejlklub.

For at sikre en (forhåbentlig) glidende og professionel afvikling har vi allieret os med en række lokale kræfter samt personel fra Guldborgsund Kommune.

Har DU lyst til at give en hånd med før- under- og efter arrangementet, skal du være mere end velkommen. Vi har masser af spændende opgaver. Blandt andet skal vi bruge en konferencier til Baltic Singing & Dancing day, servicemedhjælpere, guider o.m.a. Bare ring til Lis på 2752 2326.

Som det fremgår af ovenstående vil der blive tale om et meget stort arragement hvor vi kan forvente en kraftig tilstrømning af turister og besøgende i al almindelighed. Der må også påregnes ekstra pres på spisestederne.
Enkeltheder omkring arrangementerne vil blive offentliggjort løbende i det ny år.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
På gensyn.

 
 
 

Side billeder: