Flest tilmeldinger nogen sinde!

290617: Juni har bragt endnu et antal tilmeldinger, således at vi nu er oppe på 18 hajkuttere og 5 andre skibe. det højeste antal nogenside i Nysted.

Senest er der tale om "Anny" som vi tidligere har set undernavnet Fiddlers Green. Efter en kort periode som tysk registret med navnet Line, er den nu atter solgt og navngivet Anny. Og flot er hun.


Derudover har vi fået tilmelding fra hajkutteren Nordsjernen og vort nye dommerskib Paula Helling  med Race Director Schwannecke ombord. (Elbe-1's besætning er faldet for aldersgrænsen og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Elbe-1's besætning for 8 års velvillig hjælp.). Ydermere har den Danske
.Jagt Die Zwilling samt Sildekvasen Haabet meldt deres ankomst og deltagelse.


Sidst, men ikke mindst, har Anne og Benn Svendsen efter 2 års hårdt arbejde fuldført restaureringen af "Alliance". Hvid og smuk som en svane er hun og pynter i enhver havn. Specielt Nysteds. Alliance deltager formentlig ikke i kapsejladsen til Rostock, grundet pligter på festivalpladsen.


Vi hilser jer alle hjertelig velkomne og håber i vil nyde opholdet i Nysted og de efterfølgende festligheder i Rostock