Tuborgfondet støtter

Tuborgfondet støtter Nysted Hajkutter Regatta!

29. februar 2016:
Det er med taknemmelighed vi har modtaget tilsagn fra Tuborgfondet om 100% støtte til anskaffelse
af kraftig diaprojektor, fritstående lærred og projektionsbord. Det bevilgede beløb andrager Kr. 11.900,00.
Udstyret skal anvendes under skippermødet, således at alle skippere og navigatører kan følge med
under gennemgang af sejladsregler og kapsejladsrute til Warnemünde.
Desuden er det hensigten at forsøge med visning af billeder fra de foregående års arrangementer på
et sat storsejl i havnen, efter mørkets frembrud.