Succesrigt træskibsstævne i Nakskov

10. maj 2016.

Det har længe været bestemt og planlagt at Nysted Hajkutter Festival & Regatta skulle være repræsenteret på Træskibssammenslutningens pinsestævne i Nakskov, 13 - 15 maj, 2016.

Vi har til lejligheden fået femstillet en pavillon på 3 x 4,5 m.  med reklametryk på frisen, der skulle danne rammen om vort marketingfremstød i Nakskov for Hajkutter Regattaen 6 - 10 august, 2016. Stævnet begyndte i dejligt solskin fredag eftermiddag, med Nakskov Havn i festdragt, en nyrenoveret havnepromenade og havnekajen tæt pakket med de smukkeste traditionsskibe man kan forestille sig. Lørdag begyndte også med flot vejr omend lidt blæsende. De mange aktiviteter på havnen rummede også borgmester Holger Schou Rasmussens velkomsttale kl. 12:00 samt tale af Træskibssammenslutningens formand Merete Ettrup.

En stor tak skal lyde til Træskibssammenslutningen, Nakskov By og -Havn, Turistforeningen, Handelstandsforeningenog Lolland Kommune for at give os alle mulighed for at nyde og beundre vor smukke maritime kulturarv.


Vi fra Nysted kunne glæde os over de mange besøgende på standen, hvoraf mange udtrykte godt kendskab til - og store forventninger til den kommende 8. Hajkutter Festival & Regatta i Nysted. Det tog vi som et meget positivt tegn på at vor markedsføring er rigtig og når ud i alle dele af regionen.

Fra vor forening deltog Susanne Reinholm, Helle Levisen, Mogens Jelstrup, Lis Hermansen, leif Jeppesen og formanden.

Side billeder: