Efterlysning!

Efterlysning!
Ny næstformand/formand og flere ”skarpe knive” til Nysted Hajkutter Regatta efterlyses.

Fra en beskeden start i 2009 og til i dag, er Nysted Hajkutter Regatta vokset til et omfattende konceptdrevet event, med stor betydning for lokalsamfundet og ikke mindst brandingmæssigt
for Guldborgsund Kommune. Senest med et budget på mere end kr. 400.000
Nysted Hajkutter Regatta er officiel prolog til Hanse Sail i Rostock.

Event’et, der afholdes i forbindelse med den 1. weekend i august,  er vægtet som én af de betydeligste årligt tilbagevendende turistmæssige begivenheder i kommunen – og som på afgørende vis har bidraget til at gøre Guldborgsund Kommune
kendt i hele det Baltiske rum, ikke mindst i Rostock/Warnemünde, med hvem der er indledt et omfattende turistmæssigt- og kulturelt samarbejde siden Hakutter Regattaens start.
Med sit klare formål og indhold, er der basis for fortsat udvikling med Hajkuttere og øvrige traditionsskibe som kerneprodukt.
Hele konceptet er funderet i Foreningen Nysted Hajkutter Regatta, der med sine klare  vedtægter har skabt forudsætning for opbygning af en formue, øremærket til iværksættelse af projekter med baggrund i den sejlende maritime kulturarv.

I takt med at event’et er vokset, har der vist sig et behov for en ændret organisation, nye bedre kompetancer og en anderledes fordeling og praktisk udførelse af opgaverne.
For at sikre fortsat vækst af hajkutter Regattaen er det derfor nødvendigt at erstatte og supplere bestyrelsen med ny næstformand, med visioner om at overtage formandsposten inden for en overskuelig tid og som har lyst til at indgå i et internationalt
samarbejde sammen med Guldborgsund Kommune og Hanse Sail/Baltic Sail i Rostock. Kendskab til engelsk og tysk i skrift og tale er en forudsætning. Og er du god til at forhandle på topplan er du næsten selvskreven. Vi, den gamle bestyrelse, er
åben over for alle nye tanker,  ideer og tilgange og ønsker brændende at arrangementet må bestå i mange år fremover. Kun ved en helhjertet og frivillig indsats er dette muligt.

Har du lyst til at indtræde i et dynamisk team der arbejder målrettet og struktureret med eventet og foreningsarbejdet så hold dig ikke tilbage, men henvend dig til formanden på telefon 40252225. Du behøver ikke at have bopæl i Nysted men
interesse for de gamle skibe og god tid til at arbejde med arrangementet hen over hele året, er en fordel.
Belønningen er den bedste i verden: Tilfredsstillelsen ved at se event’et vokse sig stærkere år for år og ved at yde en værdsat indsats for Nysted og din kommune. Som bonus vil du træffe en masse dedikerede mennesker af mange nationaliteter, alle
med kærligheden til den maritime kulturarv som fællesnævner og samlingspunkt.

Foreningen Nysted Hajkutter Regatta
November 2016


 

Side billeder: