Baltic Sail Nations Cup 2016

14. juni 2016.


Den første ”Baltic Sail Nations Cup” blev afholdt i Rostock den 14. august 2011.
Efter en række tætte jævnbyrdige sejladser, stod to nationer fuldstændig lige. Gdansk (PL) og Rostock (DE) og måtte lide den tort at skule deles om førstepladsen. Klaipeda i Lithauen kom ind på andenpladsen. Se mere
på dette link: http://www.hansesail.com/news/news-detail/zwei-sieger-beim-1-baltic-sail-nations-cup.html


Nu i 2016, sejles således den 6 udgave af Baltic Sail Nations Cup, under det store maritime arrangement Baltic Sail Gdansk, der samtidig markerer organisationens 20 års jubilæum. Deltagerne i år er fra Danmark,
Lithauen, Polen og Tyskland. Fra Danmark (Guldborgsund Kommune) deltager et kompetent team bestående af tre erfarne sejlere fra Sejl- og motorbådsklubben Grønsund beliggende i Stubbekøbing.
Nysted Hajkutter Regatta, hvis formand står for den organisatoriske del, er sponsor for Team’et. I Jubilæumsåret er alle udgifter i forbindelse med deltagelse endviderer afholdt af organisationen.


Det er Hajkutter Regattaens ønske og håb, at Guldborgsunds sejlklubber i årene fremover vil støtte op om vore bestræbelser på at styrke interessen for sejlsport i et internationalt forum, deltage i udtagelsessejladser til Baltic Sail Nations Cup og organisationens arbejde for at bevare den maritime kulturarv.


Vi tror naturligvis på Guldborgsund Team’et og Guldborgsunds borgmester John Brædder, der nøje følger sejladserne fra land, glæder sig allerede til at skulle være vært ved det 7. Baltic Sail Nations Cup i Nysted (4. – 6.
august 2017), når nu drengene snart vender hjem med ædelmetal omkring halsen smiley.


Sejlerteam’et  ønskes god vind og spændende oplevelser….